Zemlinského kvarteto

lokalita: Český Krumlov

4. 8. 2022

Komorní hudba v Prokyšově sále

Komorní koncerty jsou každoroční nedílnou součástí festivalu. V Prokyšově sále českokrumlovské prelatury se představí přední české smyčcové těleso – Zemlinského Kvarteto. Podle kritiků kvartet, složený z houslistů Františka Součka a Petra Střížka, violisty Petra Holmana a violoncellisty Vladimíra Fortina, dýchá jako jeden. To hudebníci, kteří spolu hrají už více než 25 let, návštěvníkům předvedou na skladbách ikonických hudebních skladatelů. Mimo jiné zazní Smyčcový kvartet č. 1 e moll známý pod názvem „Z Mého života“ napsaný Bedřichem Smetanou v době, kdy už byl hluchý a který je označován jako jeden z nejgeniálnějších výtvorů světové komorní hudby.

Účinkující
František Souček – housle
Petr Střížek – housle
Vladimír Fortin – violoncello
Petr Holman – viola

Program
F. Schubert: Kvartetní věta c moll
B. Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“

přestávka

A. Dvořák: Kvartetní věta F dur, B 120
A. Dvořák: Smyčcový kvartet č.12 F dur „Americký“, op. 96