A noc bude mým světlem

lokalita: Netolice

29. 7. 2022, 2100 — 30. 7. 2022, 2100

V iluminované zahradě a interiérech zámku se rozezní hudba i poezie z přelomu 16. a 17. století a v jejich rámci budete moci vyslechnout a spoluprožít např. příběh původu pětilisté růže Rožmberků, tajuplnou baladu o proměně mladé dívky v bílou laň či vyprávění alchymistů o své touze nahlédnout tajemství přírody. Průvodcem večera bude postava Zrcadla, která nám přiblíží dobové způsoby vnímání světa, odkryje kosmogonické souvislosti renesanční symboliky a zavede nás za skrytými tajemstvími zámecké zahrady. Vystoupí i alegorická zosobnění planet, živlů a mytologických bytostí.

Vstupné: plné vstupné - 450,- Kč;                                                                                                                                                                                                                                                     snížené vstupné (senioři 65+ let; mládež od 18 - 25 let; držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) - 360,- Kč                                                                                                                                               snížené vstupné pro děti od 6 - 17 let - 180,- Kč