Jak se stavěl dům, Zeměráj u Kovářova

lokalita: Kovářov

6. 8. 2022, 0930 — 1830

Řemeslné dovednosti našich předků.

Během návštěvy české venkovské domácnosti raného středověku se seznámíme s dávnými postupy a zvyky při stavbě domu. Poznáme historické typy dřevěných konstrukcí a základní tesařské nářadí. Vyzkoušíme si ruční zpracování dřeva, tesání a vrtání nebo broušení nástrojů. Z hlíny a slámy připravíme hliněnou mazaninu, kterou omítneme stěny vypletené proutím. Zjistíme, že téměř každý úkon, který naši předkové při výstavbě domu udělali – od položení základního kamene až po první dny trávené v hotovém obydlí, museli provést náležitým způsobem, aby se dobří duchové nerozhněvali a neseslali na jeho obyvatele nemoc či jiné trápení. Neboť budoucí štěstí, blahobyt a ochranu zabezpečovalo řádné dodržování různých obyčejů a obřadů, které dodnes až na výjimky zcela vymizely. Znalosti o raně středověké stavbě domu si navíc ověříme řešením zábavných úkolů a otázek.