13.Zdíkovské středověké slavnosti

lokalita: Zdíkov

17. 9. 2022, 1200 — 2300

„Návštěvníci uvidí kromě šermířských vystoupení i středověké hudebníky, sokolníky, orientální tanečnice, kejklíře, ohňovou show, loutkové divadlo a velkou bitvu."

„Lide urozený i prostý, tímto budiž Vám v patrnosti dáno, že na panství Zdíkovském 17. dne měsíce září L. P. 2022 již po třinácté velké klání rytířské k potěše Vaší konati se bude. I mnohé další taškařice pro spokojenost Vaši budou připraveny a s Boží pomocí nastrojeny. A proto pomněte, oře své osedlejte a do Zdíkova pospěšte.“ 🙂 A ty Bože, dobrého počasí nám přej, od válek a ran morových nás ochraňuj a ve zdraví zachovej.

 

„Návštěvníci uvidí kromě šermířských vystoupení i středověké hudebníky, sokolníky, orientální tanečnice, kejklíře, ohňovou show, loutkové divadlo a velkou bitvu.
Slavnosti tradičně začnou ve 12 hodin průvodem obcí, kterého se zúčastní všichni šermíři i ostatní účinkující. Více než desetihodinový bohatý program bude opět zahájen starostou v centru obce předáním symbolického glejtu šermířům.
Součástí bude i dobové tržiště s ukázkami tradičních řemesel a středověká kuchyně. Pro děti je připraveno nejen divadlo, ale také několik výtvarných tvořivých dílen a po celý den i různé hry a soutěže.
Lide urozený i prostý, tímto budiž Vám v patrnost dáno, že na panství Zdíkovském již po třinácté velké klání rytířské k potěše Vaší konati se bude. I mnohé další taškařice pro spokojenost Vaši budou připraveny a s Boží pomocí nastrojeny. A proto pomněte, oře své osedlejte a do Zdíkova pospěšte.