Prohlídka divadla J. K. Tyla v Třeboni

lokalita: Třeboň

3. 10. 2022 — 31. 10. 2022

Komentované prohlídky historických i moderních prostor divadla, technického zázemí, jeviště a zákulisí.

Turistické informační centrum města Třeboň pořádá pravidelné komentované prohlídky historických i moderních prostor divadla, technického zázemí, jeviště a zákulisí. Návštěvníci se dozvědí mnohé o historii i současnosti divadelnictví v Třeboni, nahlédnou do prostor běžným návštěvníkům nepřístupných a mohou si prohlédnout i nejstarší funkční oponu v zemi.

Prohlídky divadla J. K. Tyla se konají  v pondělí v 13.30 hod.

Pro předem objednané skupiny a zájezdy možnost mimořádných prohlídek.

Délka prohlídky: 50 - 60 minut

Vstupné: plné 90,- Kč, snížené 50,- Kč, rodinné 230,- Kč

Vstupenky, rezervace a další informace získáte v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 1, Třeboň