Advent a Vánoce v Třeboni

Advent a Vánoce v Třeboni

lokalita: Třeboň

25. 11. 2022 — 1. 1. 2023

Vánoční čas v Třeboni bude plný speciálních akcí a prohlídek.

ADVENT A VÁNOCE 2022 V TŘEBONI

1. adventní víkend

čt–ne 10.00–15.00 PROHLÍDKY ROŽMBERSKÝCH KOMNAT PŘED ZIMNÍM SPÁNKEM / Z (trasa A)

 

25. 11.

16.00 VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST / DDM

18.00 ADVENTNÍ KONCERT – Folková vokální skupina MOŠNY z Brna / Z 

 

26. 11. 

09.00–17.30 TŘEBOŇ PLNÁ ANDĚLŮ s adventním trhem a rozsvícením vánočního stromu / MN

10.00–16.30 JSEM TVŮJ ANDĚL – prodejní charitativní výstava andělů / foyer D

10.00–17.00 JEŽÍŠKOVA POŠTA / MN před TIC

10.00–18.00 ČOKOLÁDOVÝ ADVENT / ZL (P)

 

27. 11.

10.00–18.00 CUKROVÁNÍ S HOFMISTRYNÍ – speciální prohlídky expozice / ZL

10.00–16.00 VÝTVARNÁ DÍLNA – renesanční domečky z krabiček ve vánočním kabátku / ZL

16.30 ADVENTNÍ NEDĚLNÍ SETKÁVÁNÍ – zpívání u kašny s MŠ Sluníčko, rozsvícení 1. svíce s Českým nadačním fondem pro vydru / MN u kašny


1. 12. 

19.00 KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Třeboň / LA

 

2. adventní víkend

čt–ne 10.00–15.00 SCHWARZENBERSKÉ VÁNOCE – prohlídky vánočně vyzdobených schwarzenberských apartmánů / Z (trasa B)
 

2. 12.

18.00 ADVENTNÍ KONCERT – Komorní sbor Bella Musica / Z   

 

3. 12.

09.00–17.00 ADVENTNÍ TRH / MN

10.00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA pro nejmenší s Klubem Mája / KS 

10.00–18.00 POLÉVKA, KTERÁ POMÁHÁ (pro hospic sv. Kleofáše) / ZL (N)

10.00–15.00 VÝTVARNÁ DÍLNA – třeboňské rybičky z látkové plsti na špejli / ZL

16.00 VÁNOČNÍ POHÁDKA: Hlídali jsme Ježíška / hraje Divadlo NAVĚTVI / ZL (P)              

19.00 VÁNOČNÍ KONCERT TŘEBOŇSKÝCH PIŠTCŮ / D

 

4. 12. 

10.00–18.00 CUKROVÁNÍ S HOFMISTRYNÍ – speciální prohlídky expozice / ZL

14.30 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA / DDM 

16.30 ADVENTNÍ NEDĚLNÍ SETKÁVÁNÍ – zpívání u kašny s pěveckým sborem PĚSLAV– 

OZVĚNA, rozsvícení 2. svíce se skauty / MN u kašny

17.30 ADVENTNÍ KONCERT – Chrámový sbor Ševětín / ZL (N) 

 

5. 12.

18.00 ČERTI V TŘEBONI / MN

 

7. 12.

18.00 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY s žáky ZUŠ Třeboň / MN u kašny

 

8. 12.

17.00 ROŽMBERSKÉ ZVONY A JEJICH ODKAZ II. – přednáší J. Kopřiva Český rozhlas a zvonař M. Votruba / ZL

19.30 VÁNOČNÍ KONCERT SBORU PĚSLAV–OZVĚNA / LA 

 

3. adventní víkend

čt–ne 10.00–15.00 SCHWARZENBERSKÉ VÁNOCE – prohlídky vánočně vyzdobených schwarzenberských apartmánů / Z (trasa B)

 

9. 12.

18.00 VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK – Studio dell´arte / Z 

 

10. 12.

9.00–17.00 ADVENTNÍ TRH / MN

9.00 PEČENÍ CUKROVÍ PRO DĚTI / DDM

10.00–18.00 VÁNOČNÍ RODINNÉ FOCENÍ / ZL (P)

10.00–18.00 PROHLÍDKY OKRUHU PŘÍBĚH P. VOKA SE ZPÍVÁNÍM / ZL

10.00–16.00 VÝTVARNÁ DÍLNA – putovní kamínky / ZL

19.30 PSTRUZI – hraje Divadlo Ungelt Praha / D

 

11. 12.

10.00–18.00 CUKROVÁNÍ S HOFMISTRYNÍ – speciální prohlídky expozice / ZL

15.00 ANDĚLSKÁ POHÁDKA – hraje DS Kajetán / D

16.30 ADVENTNÍ NEDĚLNÍ SETKÁVÁNÍ – zpívání u kašny s pěveckým sborem Musica Viva, rozsvícení 3. svíce s Oblastní charitou Třeboň / MN u kašny

 

13. 12.

19.30 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ (J. J. Ryba) – Třeboňský lázeňský symfonický orchestr s hosty / LA 

 

15.12. 

19.00 3. ABONENTNÍ KONCERTSedláčkovo kvarteto / D

 

4. adventní víkend

čt–pá 10.00–15.00 SCHWARZENBERSKÉ VÁNOCE – prohlídky vánočně vyzdobených schwarzenberských apartmánů / Z (trasa B)

 

16. 12.

14.00 VÁNOČNÍ TURNAJ V ŠACHU / DDM

17.00 a 19.00 VÁNOČNÍ SHOW TANEČNÍ ŠKOLY Victory Dance Company / D
18.00 ADVENTNÍ KONCERT – Vokální soubor DYŠKANTI / Z

 

17. 12.

9.00–17.00 ADVENTNÍ TRH, v 15.00 zpívá A. Polcarová / MN

10.00–19.00 POSLEDNÍ KNÍŽECÍ VÁNOCE (1922) – hrané kostýmované prohlídky / Z (trasa B)

10.00–18.00 SLÁDKOVNA KOČOVNÁ HERNA / ZL (P)

10.00–18.00 MINIFESTIVAL SVAŘÁKŮ A PUNČŮ / ZL (N)

19.30     MILOSTNÉ ŠACHY – komedie, hraje Divadlo Alta /LA

 

18. 12.

10.00–19.00 POSLEDNÍ KNÍŽECÍ VÁNOCE (1922) – hrané kostýmované prohlídky / Z (trasa B)

10.00–18.00 SLÁDKOVNA – KOČOVNÁ HERNA / ZL (P)

10.00–18.00 PROHLÍDKY OKRUHU PŘÍBĚH P. VOKA SE ZPÍVÁNÍM / ZL

10.00–18.00 MINIFESTIVAL SVAŘÁKŮ A PUNČŮ / ZL (N)

16.00 LUCERNIČKY PRO KLEOFÁŠE – benefiční akce /u DŠN

16.30 ADVENTNÍ NEDĚLNÍ SETKÁVÁNÍ s troubením z věže s žesťovým souborem Třeboňské 

12, rozsvícení 4. svíce s Hospicovou péčí sv. Kleofáše, Betlémské světlo od skautů / MN u kašny

17.30 ADVENTNÍ KONCERT – Chrámový sbor Ševětín / ZL (N)


 

20. 12.

17.00 ŽIVÝ BETLÉM od borovanských betlémářů / MN

21. 12. 

18.00 VÁNOČNÍ MINITURNÉ X. – účinkuje ZUŠ Třeboň / D

 

24. 12.

10.00–14.00 ŠTĚDRÝ DEN SE ZVÍŘÁTKY / ZSZ

 

Novoroční víkend

čt–ne 10.00–15.00 SCHWARZENBERSKÉ VÁNOCE – prohlídky vánočně vyzdobených schwarzenberských apartmánů / Z (trasa B)

 

1. 1. 2023

17.30 NOVOROČNÍ KONCERT – Trumpet Tune Brass Band / MN

18.00 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ / MN

 

VÝSTAVY

26. 11. – 6. 1.

DŘEVĚNÝ BETLÉM, stánky s punčem / MN

 

26. 11. – 6. 1. 

KOUZLO VÁNOC – výstava výtvarných prací dětské soutěže / D

 

27. 11. – 6. 12. 

JEŽÍŠKOVA POŠTA / TIC

 

26. 11. – 3. 12. 
denně 9.00–17.00 VÁNOCE S KLUBEM MÁJA – prodejní výstava / Z (G)

 

6.–13.12.
po–pá 9.00–17.00, so–ne 9.00–15.00 SKLENĚNÉ VÁNOCE – prodejní výstava OA, SOŠ A SOU Třeboň / Z (G)

 

PROHLÍDKY, EXPOZICE

Turistické informační centrum, MN čp 1

Do 17. 12. po–so  9.00–12.00, 13.00–16.00 

od 19. do 23. 12. a od 27. do 29. 12. 9.00–12.00, 13.00–16.00

 

Divadlo J. K. Tyla, MN čp 1

Komentované prohlídky vždy v pondělí ve 13.30 / TIC

 

Radniční věž, MN čp 1 

Do 17. 12. po–so  9.00–12.00, 13.00–16.00 

od 19. do 23. 12. a od 27. do 29. 12. 9.00–12.00, 13.00–16.00 / TIC

 

Dům přírody Třeboňska, areál zámku 

st, so do 17. 12. 10.00–12.00, 13.00–16.00 

Expozice Krajina a lidé

 

Dům Štěpánka Netolického, MN čp 89

st–ne do 18. 12. 10.00–12.00, 13.00–16.00 

Stálá expozice o rybníkářství

Třeboňsko – krajina dvojího nebe / prodejní výstava obrazů J. Dolečka a fotografií P. Koppa

 

Pivovar Bohemia Regent

Prohlídky: po 16.00, út–čt 14.00, 16.00, pá–so 14.00, 16.00, 19.00, ne 14.00

 

Schwarzenberská hrobka, Domanín

Do 17. 12. čt–so 13.00 a 14.00 komentované prohlídky knížecí hrobky 

 

Státní zámek Třeboň

1.–16. 12. a 29. 12. – 1. 1.

čt–ne 10.00–15.00 SCHWARZENBERSKÉ VÁNOCE – prohlídky vánočně vyzdobených schwarzenberských apartmánů / Z (trasa B)

 

Zámecká lékárna, Březanova ul.

denně do 31. 12. 10.00–18.00, také 24.–26.12.

Expozice Příběh Petra Voka, Sládkovna – kočovná herna (od 18. 12.)

 

Zkratky:

– Divadlo J. K. Tyla, MN čp 1, DDM – Dům dětí a mládeže, Na Sadech 4, DŠNDům Štěpánka Netolického, MN čp 89 (www.dumstepankanetolickeho.cz), KS – Kino Světozor, LA – společenský sál Lázní Aurora, MN – Masarykovo náměstí, TIC – Turistické informační centrum, MN čp 1 (www.itrebon.cz), TZS – Třeboňská záchranná stanice pro zvířata, Jateční 311 (www.vydry.org), Z – státní zámek Třeboň (www.zamek-trebon.cz), Z (G) – zámecká galerie, ZL – Zámecká lékárna, Březanova ul. (www.zameckalekarnatrebon.cz), ZL (P) – půda v Zámecké lékárně, ZL (N) – nádvoří Zámecké lékárny. 

 

Změna programu vyhrazena. 

Více informací na: www.itrebon.cz