Živý betlém v Třeboni

lokalita: Třeboň

20. 12., 1700

Tradiční ztvárnění vánočního příběhu narození Ježíška Borovanskými betlémáři.