Přednáška: Po stopách rožmberských knih ve Švédsku

lokalita: Třeboň

9. 3. 2023, 1700

Lenka Veselá na přednášce představí výzkum Knihovny Akademie věd, jehož cílem je zmapovat všechnydochované knihy odvezené do Švédska na konci třicetileté války jako válečná kořist.

Patří k nim i stovky knih z rožmberské knihovny, kterou švédská vojska zkonfiskovala v Praze roku 1648. S nalezenými knihami je možné seznámit se na portálu Švédská knižní kořist, kde si můžete prohlédnout i interaktivní mapy s místy jejich dnešního uložení nebo sledovat trasy jejich často dobrodružného putování Evropou.

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. je historička se specializací na knižní dějiny, pracuje v Knihovně Akademie věd České republiky. Výzkumu rožmberských knih se věnuje dlouhodobě. Je autorkou publikace Knihy na dvoře Rožmberků.