Přednáška: Po stopách rožmberských knih ve Švédsku

lokalita: Třeboň

9. 3., 1700

Lenka Veselá na přednášce představí výzkum Knihovny Akademie věd, jehož cílem je zmapovat všechnydochované knihy odvezené do Švédska na konci třicetileté války jako válečná kořist.

Patří k nim i stovky knih z rožmberské knihovny, kterou švédská vojska zkonfiskovala v Praze roku 1648. S nalezenými knihami je možné seznámit se na portálu Švédská knižní kořist, kde si můžete prohlédnout i interaktivní mapy s místy jejich dnešního uložení nebo sledovat trasy jejich často dobrodružného putování Evropou.

PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. je historička se specializací na knižní dějiny, pracuje v Knihovně Akademie věd České republiky. Výzkumu rožmberských knih se věnuje dlouhodobě. Je autorkou publikace Knihy na dvoře Rožmberků.