29. Volarské slavnosti dřeva

29. Volarské slavnosti dřeva

lokalita: Volary

19. 8. — 20. 8.

Volarské slavnosti dřeva už mají i v povědomí široké veřejnosti svou neodmyslitelnou tradici. 

Tato dvoudenní kulturní akce, pořádaná na volarském náměstí, za účasti minimálně 20ti hostů ze zahraničí a 20ti hostů z naší republiky má jako hlavní cíl prohlubování a upevňování spolupráce v kulturní, společenské a sportovní oblasti, prohlubování a upevňování i přeshraničních mezilidských vztahů a odbourávání jazykové bariéry při již výše zmíněných aktivitách určených pro širokou veřejnost.