Výlet: MÍSTA V KRAJI - Bušanovice

Výlet: MÍSTA V KRAJI - Bušanovice

lokalita: Volyně

25. 2. 2023, 0900 — 0000

Pěší vlastivědný výlet do selských Bušanovic. 

Trasa dlouhá cca 15 km. Cestou komentáře historické i jiné. Sraz na nádvoří tvrze v 9 hodin. Návrat do Volyně podle okolností a počasí, buď rovněž pěšky nebo vlakem z Malenic.