17.ročník Hubertovy jízdy a Podzimní farmářský trh

17.ročník Hubertovy jízdy a Podzimní farmářský trh

lokalita: Bohumilice

14. 10., 0900 — 1600

V rámci Hubertovy jízdy pořádá Jízdárna Zámek Skalice i Podzimní farmářský a řemeslný trh.

Chceme akci zpestřit a otevřít areál široké veřejnosti. Mimo koňských závodů a zážitků z Hubertovy jízdy si budou moci návštěvníci odnést domů i produkty od místních farmářů a malých výrobců potravin či drobného zboží.

Pro děti budou připraveny výtvarné dílničky a možnost svezení na koni zdarma.