Kubatovy slavnosti na Zbudovských blatech 2023

lokalita: Dívčice

24. 6., 1300 — 0000

Postava Jakuba Kubaty patří k části jihočeského venkova zvané Zbudovská Blata stejně, jako rybníky a selské baroko. Síla Kubatova odkazu povzbuzuje v lidech z Blat hrdost, zdravý patriotismus a pocit sounáležitosti s krajem, v němž žijí. To jsou postoje důležité a vzácné v každé době.

Přijďte vzpomenout na nejslavnější historickou osobnost Dívčicka a trochu se u toho pobavit. Připravena je mše, hudební vystoupení, bohaté občerstvení a pestrý program pro děti již od 13:00 do pozdních večerních hodin.