Slavonický jarmark

lokalita: Slavonice

16. 9., 1000 — 1500

Trh, divadlo, koncerty, ukázky řemesel