Velikonoční výstava

lokalita: Strakonice

10. 3., 0848 — 10. 4., 0848

Svátky jara v nejnovějším muzeu v Česku.

Tradiční velikonoční výstava představí dobu postní i velikonoční. Návštěvníci si prohlédnou věci spojené s církevními obřady, umělecká díla s velikonoční tématikou či zvykoslovné předměty, jako kraslice, pomlázky, řehtačky a obřadní pečivo.

Doprovodný program:
20. 3. Frivolitková krajka s velikonoční tématikou / ukázka výroby
9.00 – 12.00 h
Výrobu krajky předvede přímo ve výstavním sále paní Eva
Drančáková.