Beseda: Petra Klabouchová

Beseda: Petra Klabouchová

lokalita: Chlumany

30. 3. 2023, 1715 — 0000

Vážení občané, zveme vás ku příležitosti Měsíce knihy na besedu se spisovatelkou Petrou Klabouchovou.