Zakuřovaná keramika

Zakuřovaná keramika

lokalita: Volyně

22. 4. — 23. 4.

Další experimentální výpal středověké zakuřované keramiky v kopii středověké hrnčířské pece.

22.4. - Od 14 do 16 hodin ukázky výroby replik středověkých a novověkých hrnčířských a cihlářských výrobků za účasti studentů archeologie ze Slovenska. Každý příchozí si bude moci výrobu sám vyzkoušet.

23.4. - Vykládání keramického zboží z pece. Prezentace výsledků experimentálního výpalu z předešlého dne.