Český varhaní festival

lokalita: Stachy

30. 6., 1800 — 0000

Součástí stachovské poutě je tradiční varhanní koncert.

Letos vystoupí v kostele Navštívení Panny Marie se svým programem pan Aleš Nosek.