Selské slavnosti Holašovice 2023

lokalita: Holašovice

21. 7. — 23. 7.
21. 7., 0900 — 23. 7., 1800

Holašovická náves bude od pátku 21. do neděle 23. července 2023 dějištěm tradičních Selských slavností. Letos navíc s oslavami 25 let od vstup na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Řemeslný jarmark se uskuteční v kulisách malebných holašovických statků již po čtyřiadvacáté. Pro návštěvníky bude připraven bohatý kulturní program, na 200 stánkařů a také kyvadlová doprava z Českých Budějovic a zpět.

Staročeský jarmark v kulisách holašovických statků je pořádán v obdobném duchu, v jakém se trhy pořádaly ve druhé polovině devatenáctého století, případně na začátku století dvacátého. Prezentují se dobová lidová řemesla, rukodělný um a další ukázky lidové tvořivosti zlatých českých ručiček.

Návštěvníci budou mít opět unikátní příležitost vidět předvádění původních řemeslných technik, zručnost a cit pro tradiční řemeslnou tvorbu a i sami si některé z řemesel vyzkoušet. Ke správnému jarmarku patří i lidová zábava, a tak nebudou chybět vystoupení, např. kejklíři, dětmi oblíbené projížďky na koních, dřevěný ručně poháněný kolotoč. Budeme si hrát tak, jak si hráli děti našich rodičů a prarodičů, budou se chytat kapři z kádě do ruky, nebo se bude soutěžit o nejlepší jihočeský koláč či buchtu. Připraven je tradiční a zároveň výjimečně bohatý kulturní program různých žánrů, jako je dechovka, folk, folklor či country.

Na slavnosti a zpět bude zajištěna kyvadlová doprava. Jízdní řád níže.