Přednáška:Česko-německé vztahy z pohledu politické mytologie

Přednáška:Česko-německé vztahy z pohledu politické mytologie

lokalita: Prachatice

8. 9., 1800 — 0000

Přednáška religionisty Radka Chlupa o tom, jakým způsobem byly určovány složité česko-německé vztahy od poloviny 19. století do současnosti.

Klíčovou roli při tom sehrál František Palacký, který o našich dějinách vyprávěl způsobem s cílem ospravedlnit existenci samostatného, jazykově definovaného českého národa, stojícího v opozici vůči Němcům. Palackého příběh českých dějin fungoval i po velkou část 20. století jako ústřední národní mýtus, který vymezoval základní parametry pro diskuse o českém národu a jeho směřování. Je ale Palackého mýtus stále ve společnosti živý? A jaké příběhy dnes můžeme o česko-německých vztazích vyprávět, aby měly šanci rezonovat napříč společenskými skupinami a pomáhaly nám ve smíření se s minulostí?

Vstupné: dobrovolné