Prohlídka vánočně vyzdobených schwarzenberských apartmá

lokalita: Třeboň

1. 12. 2023 — 1. 1. 2024

Prohlédněte si svátečně vyzdobená a provoněná knížecí apartmá na vánoční trase B a zároveň poznejte příběh knížecího rodu, který po několik staletí utvářel podobu jižních Čech.

Zámek v Třeboni býval v letech 1895 – 1922 oblíbenou vánoční rezidencí hlubocko-krumlovských Schwarzenbergů, konkrétně knížecího páru Adolfa Josefa a Idy a jejich dětí. Knížecí rodina se zde pravidelně v soukromí scházela, aby oslavila svátky v kruhu nejbližších. Na milované Třeboni, která byla prvním majetkem rodu na území Čech, byli nejblíže svým předkům, pro něž za rybníkem Svět vystavěli neogotickou hrobku.

Prohlídka vychází každou celou hodinu od 10.00 do 15.00.

Pokladna je otevřena od 9.45 do 15.00.