Rybářské slavnosti Hluboká - Výlov rybníka Bezdrev

Rybářské slavnosti Hluboká - Výlov rybníka Bezdrev

lokalita: Hluboká nad Vltavou

28. 10., 0600 — 1600

Každoroční slavnosti a doprovodné programy na hrázi rybníka u Hluboké nad Vltavou. Letošní rok se loví rybník Bezdrev, který je 2. největším rybníkem v České republice. 

Mezi tradiční podzimní události patří zajisté výlovy rybníků. Výlov rybníka Bezdrev se letos koná 26. 10. – 2. 11. 2023.

Hlavní program proběhne tradičně na státní svátek 28.10.2023.

Kromě slavností na hrázi se můžete těšit na týden rybích specialit v hlubockých restauracích a na Rybářský den v Národním zemědělském muzeu Ohrada.


Mezi nejzajímavější okamžik patří ráno, v tuto dobu je pohled z hráze na práci rybářů nejatraktivnější. Přípravy na výlov rybníka začínají mnohem dříve, tzv. strojením. Baštýř strojí rybník den až měsíc před samotným výlovem, záleží na velikosti rybníka a výpustního zařízení. Ryba se postupně stahuje do loviště.
Den před termínem výlovu rybáři staví nádobí, tzn. přistavují se kádě, brakovnice, nakladač atd. Přípravy vrcholí. V brzkých ranních hodinách proběhne slavnostní zahájení výlovu dle staré rybářské tradice předáním rybářského práva vedoucímu party.

Rybáři rozdají síť zvanou nevod, a tím se zahájí zátah. Tažením nevodu pěšáky a hajnými za provázek (tj. lano uvázané za žezlo nevodu) se nabírá ryba v lovišti. Pokud je v něm dostatek ryb, zátah se ukončí a ryba se do nevodu uzavře. Nevod se přitáhne před kádiště a zjadří se (nevod se otevře). Poté rybáři vydávají ušlechtilou rybu, v našem případě se jedná o dravce. Začíná vydávání ryby z nevodu (na velkých rybnících mechanickým keserem) na třídící stůl, kde rybáři rybu dotřídí ručně. Ze stolu se pouští do zavěšeného koše na mincíři, naváží se 1q a z koše se ryba vypouští do vertikálního nakladače. To často trvá celý den, dokud je v nevodu ryba. Nakladač rybu vyveze do beden nákladního auta, které směřuje rovnou na sádky či do dalšího rybníka. Na sádkách je ryba po určité době sádkování připravena k prodeji.

V sobotu 28. 10. 2023 pro Vás na akce u Bezdreva město Hluboká nad Vltavou zařídilo ZDARMA autobusovou kyvadlovou dopravu ČIVAKO BUS: z Hluboké - zastávka Pod kostelem k rybníku Bezdrev (před koleje) a zpět, odjezd z Hluboké od 8 do 17 hodin každou celou hodinu a zpět v 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45 hodin od Bezdreva.