02. Bechyně

V písemných prameneh jsou Židé v Bechyn doloženi od druhé poloviny 16. století, v průběhu 17. století tu byla založena židovská náboženská obec existující až do nacistické okupace. Roku 1880 v Bechyni bydlelo 91 Židů, roku 1890-98 Židů (maximum, 4,6 % všech obyvatel), poté jejich počet postupně klesal: roku 1900 tu bydlelo 87 Židů a roku 1930 již jen 32 Židů (1,4 %všech obyvatel).

Synagoga a židovské domy v Bechyni

Zřejmě již od počátku 17. století bývala ve městě modlitebna. Současná synagoga, která severní stranou přiléhá k městským hradbám, byla postavena v letech 1872-1873 v prosté klasicistní podobě s novorománským průčelím na místě starší malé barokní synagogy vystavěné po roce 1784. Bohoslužebným účelům sloužila synagoga do druhé světové války, během války i po ní v ní bylo skladiště. Roku 1973 byla synagoga rekonstruována pro potřeby muzea Klubu českých turistů, na ženské galerii je malá expozice o dějinách Židů v Bechyni a okolí. Vnitřní zařízení se nedochovalo. V sousedství synagogy stojí šset židovských domů, které byly před polovinou 19. století ve vlastnctví Židů. Tato ulice v minulosti zvaná Židovskou však nebyla uzavřeným ghettem, stály tu i domy křesťanů. Všechny žioské domy jsou dodnes v přestavbách dochovány.

Židovský hřbitov

Byl založen před rokem 1636 severozápadně od náměstí v Michalské ulici na parkánu při vnější straně městské hradby. Roku 1697 byl hřbitov opraven, roku 1834 rozšířen. Na ploše hřbirova o rozloze 1 369 metrů čtverečních je dochováno kolem 180 náhrobků od roku 1687 do počátku 40. let 20. století. Při výzdobě náhrobků se setkáváme s žehnající rukama kohenů, levitskou soupravou, korunou jakožto symbolem moudrosti nebo znakem člověka s hlubokými znalostmi Tóry, Davidovou hvězdou nebo symbolem smutečního stromu. Hřbitov je uzavřen.

Zajímavost: Součástí někdejšího židovského obecního domu sousedícího se synagogou je dochovaná rituální lázeň mikve.

Příloha

Zpět