03. Běleč a Mladá Vožice

V Bělči jsou Židé v písemných pramenech v nevelkém počtu doloženi od konce 18. století, v průběhu 19. století tu bydlelo kolem tří až pěti židovských rodin, poslední Žid je zde zmíněn roku 1921.

Hřbitov

Byl založen před rokem 1723 na okraji lesa mezi vsí Vilice a samotou Elbančice a v 19. století byl rozšířen. Na ploše 2805 metrů čtverečních se dodnes dochovalo kolem 180 náhrobků nebo jejich torz, nejstarší stély pocházejí z první poloviny 18. století. Nejmladší část hřbitova byla v poválečném období zdevastována, část novodobých náhrobních kamenů byla rozprodána. Poškozená zeď a malá obřadní síň byly v letech 1996–2002 opraveny.

Kromě židovských obyvatel z Mladé Vožice a jejího okolí tu byla roku 1916 pohřbena jedna haličská uprchlice a roku 1918 pak další haličský uprchlík. Mezi posledními byli na bělečském židovském hřbitově pochováni v dubnu roku 1942 svobodná Marta Vodičková, která se narodila roku 1904 v Benešově, ale bydlela v Mladé Vožici v domě čp. 235, a v červenci roku 1942 vdovec Adolf Vodička, který se narodil v Milevsku roku 1871, ale bydlel také v Mladé Vožici, a to v domě čp. 235. Hřbitov je volně přístupný.

V Mladé Vožici, odkud pochází velká část pohřbených, zůstala jako poslední památka na židovské obyvatelstvo skupina čtyř někdejších židovských domů z původních šesti, které v 18. století stávaly v Židovské ulici za severozápadní stranou náměstí. Mladovožická novogotická synagoga, postavená po polovině 19. století v téže ulici, byla po roce 1949 zčásti zbořena a zbytek zdiva s připojeným sousedním domkem teď tvoří obytný dům, na němž je umístěna pamětní deska připomínající oběti holocaustu.

Zajímavost: Roku 1855 nechali manželé Moše a Chajele Liftšicovi pro synagogu v Mladé Vožici zhotovit krásnou oponu z hedvábného brokátu a sametu, určenou ke svatostánku na svitky Tóry. Roku 1943 se tato opona dostala v rámci povinných svozů majetku židovských obcí v protektorátu do Židovského muzea v Praze, odkud se za neznámých okolností v polovině 50. let 20. století ztratila. V dubnu roku 2013 se objevila v nabídce newyorské pobočky aukčního domu Sotheby's. Po identifikaci byla z aukce stažena a po dohodě s osobou, která ji do aukce vložila, byla převezena do pražského Židovského muzea.

Příloha

Zpět