05. Český Krumlov

V písemných prameneh jsou Židé v Českém Krumlově doloženi v nevelkém počtu od první poloviny 14. století do konce 15. století, kdy jim byl pobyt ve městě zakázán. Znovu se Židé mohli v Českém Krumlově usazovat až po polovině 18. století. Roku 1855 tu byl založen náboženský spolek, později změněný na samostatnou židovskou obec. Roku 1880 ve městě bydlelo 103 Židů, roku 1900 pak 165, což byl nejvyšší počet Židů v historii města vůbec, a roku 1930 to bylo 11 Židů.

Synagoga v Českém Krumlově

Zdobená nápadnou věží byla ve Švermově ulici na jižním okraji města postavena v letech 1909–1910 podle plánů architekta Viktora Kafky za finanční podpory továrníka Ignatze Spira. Bohoslužebným účelům sloužila synagoga do podzimu roku 1938, kdy do synagogy vtrhli zfanatizovaní nacisté a vnitřní vybavení včetně svitků Tóry a modlitebních knih zničili. Téměř po celou válku potom v budově sídlila letecká modelářská dílna vyrábějící modely pro potřeby německé Luftwaffe. Po odchodu americké armády složila synagoga po dobu 23 let jako modliteba Církve československé husitské, od roku 1968  byla využívána jako sklad divadelních rekvizit. Po roce 2010 byla synagoga rekonstruována a od roku 2013 slouží kulturním účelům, v ziní modlitebně je mal expozice o dějinách Židů v Českém Krumlově.

Židovský hřbitov

Byl založen roku 1891 v sousedství městského hřbitova za štědré podpory továrníka Ignatze Spira. Nachází se přibližně jeden kilometr severovýchodně od náměstí ve Hřbitovní ulici. V eklektické obřadní síni postavené v 90. letech 19. století je nainstalována pamětní deska připomínající jeho zásluhy.  Na hřbitově je dochováno cca 115 náhrobků od doby založení hřbitova do druhé světové války. Kovaná vstupní vrata zdobena motivem Davidovy hvězdy jsou uzamčena.

Zajímavost: Po osvobození od května do podzimu roku 1945 byla synagoga užívána jako interkonfesionální kostel pro vojáky americké armády. Střídali se v němž američtí polní kazatelé s duchovními Církve československé husitské, a proto jsou v jejím interiéru dodnes zachovány nápisy v anglickém jazyce

Příloha

Zpět