08. Dolní Bolíkov

První Židé přišli do Dolního Bolíkova nejspíše po roce 1670, ve 30. a 40. letech 19. století tu žilo více než 160 Židů.

Židovská obec doložená počátkem 18. století byla roku 1891 zrušena. Ghetto. Více dvacet židovských domů bylo zřejmě již od 18. století soustředěno v severovýchodní části obce, dochovala se asi polovina z nich.

Synagoga postavená v první čtvrtině 18. století byla v průběhu let 1899–1900 z větší části zbořena.

Židovský hřbitov byl založen nejspíše koncem 17. století. Nachází se 500 metrů jihozápadně od vsi na okraji lesa. Nejstarší dochovaný náhrobek z roku 1701 patří Aronovi, synu Jakoba Austerlitze, nejmladší náhrobek z roku 1932 náleží Regině Kollmannové. Celkem je na ploše 732 metrů čtverečních dochováno asi 130 náhrobků a opravená jednoduchá průjezdní márnice. Hřbitov je volně přístupný.

Zajímavost: Je zde pohřben publicista Heinrich Mayer (1835 Dolní Bolíkov – 1905), který prožil většinu svého života ve Vídni, kde založil známé noviny Neues Wiener Tagblatt, s nimiž později spolupracoval.

Příloha

Zpět