09. Dub

Židovské osídlení v městečku je doloženo od počátku 17. století, židovská náboženská obec tu existovala od 18. století do roku 1906. 

Židovské domy byly soustředěny v ulici vedoucí z náměstí do Javornice na severozápadním okraji městečka zřejmě již od počátku 18. století. Většina z původních šestnácti domů je dodnes v přestavbách zachována. Zajímavým architektonickým prvkem židovské ulice je prampouch mezi domy čp. 65 a 66.

Synagoga postavená v 18. století byla po roce 1906 adaptována na dodnes obývaný obytný dům čp. 10. Hřbitov se nachází 1 km jižně od obce, na kopci v lese. Založen byl nejpozději na počátku 18. století. Na ploše hřbitova o velikosti 1 320 m2 se nachází kolem 200 náhrobků od poloviny 18. století do roku 1940, mezi nimiž je řada cenných barokních stél.

Hřbitov, který byl v nedávných letech kompletně opraven, je volně přístupný.

Příloha

Zpět