11. Hoštice

Židovské osídlení v Hošticích je doloženo od počátku 18. století, v té době tu již existovala židovská obec.

Synagoga

Neznámého stáří stojí severně od návsi v sousedství někdejšího židovského domu, v současné době je zchátralá a je opuštěna.

Židovský hřbitov 

Se nachází jeden kilometr severozápadně od obce, na svahu na kraji lesa. Založen byl nejpozději ve druhé čtvrtině 18. století a pohřbívalo se na něm do konce 19. století. Na ploše o velikosti 543 m2 je dochováno kolem 50 náhrobků od roku 1735 do konce 19. století. Hřbitov je volně přístupný.

Příloha

Zpět