12. Jindřichův Hradec

Nejstarší zachovaný písemný doklad o přítomnosti Židů ve městě je z roku 1294, kdy se tu mohlo usadit osm židovských rodin. Z původních osmi židovských rodin se postupně vyvinula židovská obec. Nejvíce Židů tu bydlelo roku 1880, a to 301 osob (cca 3 % všech obyvatel města), roku 1900 žilo ve městě 253 Židů (2,7 %) a roku 1930 se jednalo o 234 Židů (2,2 %).

Židovská ulička

Je v písemných pramenech poprvé zmíněna v 16. století. V 18. století se židovský sídelní okrsek skládal ze čtyř domů v židovském vlastnictví, které stály při západní straně dnešní Kostelní ulice. Po požáru roku 1801 získaly domy podobu, která se v podstatě dochovala dodnes. Rohový dům čp. 188/I sloužil jako obecní dům se školou a sídlem rabína.

Synagoga

Do 18. století měli Židé pouze modlitebnu. Roku 1770 tu byla zřejmě postavena nová synagoga, která byla po zničujícím požáru roku 1801 znovu vystavěna. V průběhu roku 1867 byla synagoga zvětšena o přístavbu a přestavěna v gotiujícím slohu. K bohoslužbm byla synagoga pravidelně využívána do nacistické okuupace. Roku 1951 koupila synagogu Nábožensk obec církve československé husitské, která ji opravila a k bohoslužbám ji využívá dodnes.

Židovský hřbitov

Patří k nejstarším židovským hřbitovům v Čechách. Založen byl kolem roku 1400 a v průběhu následujících staletí byl několikrát rozšířen. Domek hrobníka s taharou a přířeškem pro pohřební kočár byl vybudován v druhé polovině 19. století. V letech 1936 - 1937  byla postavena moderní obřadní síň, jejíž součástí je také tzv. tahara, tedy místnost, kde se zemřelý omýval a oblékal před uložením do rakve a vozovnapro pohřební kočár. Na ploše 3 314 metrů čtverečních je dochováno kolem 400 náhrobků od roku 1598 (náhrobek Ašera, syna Jaakova z Ivančic), mezi nimi řada cenných náhrobků barokního a klasicistního typu.

Zajímavost: V obřadní síni židovského hřbitova je vystavený pohřební kočár pohřebního bratrstva ze druhé poloviny 19. století, který byl v letech 2015–2018 kompletně zrestaurován. Je jedním ze tří dochovaných židovských pohřebních vozů v Čechách, další jsou v Brandýse nad Labem a Heřmanově Městci.

Příloha

Zpět