16. Kovářov

Židovské osídlení je v obci doloženo od první poloviny 19. století. V domě čp. 39 bývala modlitebna a byt učitele, dnes slouží k obytným účelům.

Hřbitov o velikosti 2 090 m2 byl založen v první polovině 19. století 700 metrů severozápadně od centra obce při jihovýchodní patě Kovářovské hůrky a dnes je ukrytý v okraji lesa. Náhrobní kameny od doby založení do roku 1940 jsou v počtu okolo 120 kusů umístěny pouze v jedné čtvrtině hřbitovní plochy, zbytek je nevyužitý. V severozápadním rohu hřbitovního areálu je dochováno obvodové zdivo budovy, v níž byla původně malá prostora k omývání zemřelého.

Příloha

Zpět