23. Nosetín a Květuš

V Nosetíně je židovské osídlení doloženo od 18. století, ale vždy tu bydlely jen ojedinělé židovské rodiny. Více Židů žilo v nedaleké Květuši: na počátku 18. století je tu uveden vinopalník, koželuh, obchodník s kůžemi, kožešník a dva podomní obchodníci, v obci tedy žilo nejspíš šest židovských rodin. Roku 1783 tu bydlelo rovněž šest židovských rodin. Poslední čtyři Židé jsou uvedeni ve sčítání lidu, které proběhlo roku 1900.

Synagoga

V Květuši byla postavena někdy v průběhu 18. století, ale kdy přesně, není známo. Bohoslužby se zde konaly do konce 19. století, později byl v synagoze zřízen byt. Před druhou světovou válkou v něm bydleli Lewersteinovi, kteří se v 30. letech minulého století odstěhovali do Anglie, a po nich ještě několik dalších, už nežidovských rodin. Kolem roku 1972 byla někdejší synagoga zbořena a zbytky jejího obvodového zdiva byly začleněny do zdiva garáže.

Židovský hřbitov

Se nachází u silnice vedoucí z Květuše do Nosetína, na katastru obce Nosetín asi jeden kilometr jihovýchodně od této vsi. Založen byl v první polovině 18. století, někdy kolem roku 1722. Do této doby byli zdejší Židé pohřbíváni na židovském hřbitově v Jistebnici. Pochovávalo se tu i v meziválečném období, poslední pohřeb údajně proběhl roku 1929. Na ploše hřbitova o velikosti 1453 m2 je dochováno 45 náhrobků datovaných od roku 1722. Z márnice zůstalo jen obvodové zdivo. Hřbitov je volně přístupný.

Zajímavost: Na hřbitově je dochován jeden náhrobek se symbolem anděla. Náhrobky zdobené vytesaným andělem nejsou příliš časté, můžeme je spatřit např. na novém židovském hřbitově v Hostouni na Kladensku, na židovském hřbitově ve Veselici u Mladé Boleslavi a v jižních Čechách také v Písečném u Slavonic. Andělé neboli poslové jsou chápáni jako součást tradičního judaismu.

Příloha

Zpět