26. Olšany

V Olšanech se Židé usazovali zřejmě bezprostředně po vyhnání z Vídně a Dolních Rakous roku 1670. Židovská náboženská obec založená v průběhu 18. století byla pro malý počet členů zrušena roku 1890.

Okrsek židovských domů se nachází v severovýchodní části obce a skládal se z pouhých osmi domů včetně bývalé vinopalny čp. 20. Všechny domy jsou v přestavbách dochovány.

Synagoga byla postavena jako roubená v 18. století, roku 1928 však vyhořela.

Židovský hřbitov byl založen koncem 18. století na kopci 500 metrů východně od obce při silnici na Heřmaneč mezi poli. Poslední pohřby se tu konaly koncem 30. let 20. století. Na ploše hřbitova o rozloze 849 metrů čtverečních je dochováno kolem 150 náhrobků od konce 18. století do roku 1938. Vstup býval menší průchozí kamennou márnicí, z níž se dochovaly jen zbytky obvodového zdiva. Hřbitov je volně přístupný.

Příloha

Zpět