29. Písek

Židovské osídlení je v Písku v písemných pramenech doloženo od konce 14. století, ale roku 1424 byli Židé vypovězeni z města. Znovu se zde v nevelkém počtu začali usazovat od první čtvrtiny 17. století – až do první poloviny 19. století se jednalo o šest až jedenáct židovských rodin. Více Židů se do Písku začalo stěhovat po polovině 19. století: roku 1880 tu bydlelo 449 Židů (4,2 % všech obyvatel), roku 1900 pak 395 Židů (2,6 % obyvatel) a roku 1930 už jen 254 Židů (1,6 % obyvatel města).

Novodobá synagoga se nachází v Soukenické ulici, 100 metrů východně od náměstí. Postavena byla roku 1872 v orientálním slohu s novorománskými prvky. Zasloužil se o to advokát JUDr. Izrael Kohn (1818–1874), který v letech 1871–1872 dokonce zastával funkci starosty města Písku. K bohoslužebným účelům sloužila synagoga do druhé světové války, po ní byla využita jako skladiště, v té době byl hlavní modlitební sál rozdělen stropem na dvě podlaží. V současné době prochází rekonstrukcí a plánuje se její využití ke kulturním účelům.

Novodobý hřbitov se nachází 1,7 km severozápadně od Velkého náměstí, na kraji města v ulici U Židovského hřbitova. Založen byl roku 1876 a pohřbívalo se zde do roku 1942, výjimečně i po válce. Plocha hřbitova byla zaplněna hroby asi z jedné třetiny. Po válce došlo k těžké devastaci, v letech 1968–1969 byl zbořen přízemní hrobnický dům, roku 1981 byla většina náhrobků ze hřbitova odvezena a prodána a hřbitov se stal součástí vojenského cvičiště. Po roce 1991 byl hřbitov zmenšen asi na dvě třetiny původní plochy a zbylá část byla ohrazena novou zdí. V současné době je na ploše 4 461 m2 dochováno asi 40 náhrobků a řada podstavců a obrubníků. Hřbitov je uzamčen.

Zajímavost: Na píseckém hřbitově je pohřbena Kamila Stösslová (1892–1935), přítelkyně a důvěrnice Leoše Janáčka, která jej inspirovala např. k napsání opery Káťa Kabanová. Její náhrobek dnes už není možné identifikovat. Ostatky významného básníka a prozaika Richarda Weinera (1884–1937) byly 6. listopadu 1987 exhumovány a znovu pohřbeny na Lesním hřbitově v Písku.

Příloha

Zpět