38. Strakonice

Židovské osídlení ve Strakonicích je v písemných pramenech doloženo od konce 15. století. Roku 1724 žilo v Bezděkově (dnešní součásti Strakonic) dvanáct židovských rodin, před polovinou 19. století tu bydlelo už 25 židovských rodin. Roku 1880 žilo ve Strakonicích 379 Židů, 281 v roce 1900 a roku 1930 bylo v celém městě usazeno 169 Židů.

Židovské domy byly nejpozději od konce 17. století soustředěny v jižním předměstí Bezděkov, byly postaveny jak na východním břehu Volyňky, tak při jejím ústí do Otavy. Roku 1837 stálo v židovské čtvrti, která byla rozdělena tokem Volyňky a vodního náhonu, čtrnáct židovských domů: osm domů se synagogou bylo na pravém břehu a šest domů tvořilo na levém břehu jedinou zdejší ulici. Obě části židovské čtvrti spojoval dřevěný most. Ve 20. století byly všechny židovské domy na západním břehu Volyňky zbořeny v souvislosti s výstavbou podniku Fezko, domy na východním břehu včetně synagogy a židovského obecního domu zanikly v 70. letech 20. století a na jejich místě byl posléze postaven obchodní dům.

Nejstarší doložená modlitebna byla dřevěná a víme o ní, že roku 1741 vyhořela. Stará synagoga, která ji nahradila, se roku 1858 zřítila a na jejím místě byla roku 1860 postavena nová novorománská synagoga. Bohoslužby se v synagoze konávaly až do nacistické okupace. Od roku 1951 ji jako modlitebnu využívala Církev československá husitská a roku 1976 byla zbořena. Židovský hřbitov – kdy byl založen, není známo, existoval zřejmě již kolem roku 1700. Po roce 1860 byl hřbitov podstatně rozšířen.

Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1736, celkově se na hřbitově o rozloze 2 827 m2 nachází kolem 480 náhrobků. Pohřbívalo se tu i po druhé světové válce. Jedná se o dobře zachovalý hřbitov s mnoha náhrobky barokního a klasicistního typu. Hřbitov se nachází cca 2 km západně od hradu, v ulici U Židovského hřbitova.

Zajímavost: Na hřbitově jsou dochovány náhrobky členů rodiny Fürthů, kteří stáli u zrodu pověstné strakonické výroby fezů.

Příloha

Zpět