42. Tučapy

Židé se začali v Tučapech usazovat nejpozději v průběhu 17. století. Roku 1723 žilo v Tučapech 12 židovských rodin, do roku 1793 stoupl počet rodin na čtyřicet devět, před polovinou 19. století 30 rodin, roku 1880 celkem 90 Židů (9,0 % všech obyvatel), roku 1900 pak 50 Židů (6,2 %) a roku 1930 již jen 11 Židů (1,6 %).

Židovská čtvrť se v 18. – 19. století skládala ze dvou částí oddělených potokem a Zámeckým rybníkem, který je dnes vysušený. V severním okrsku v ulici vedoucí do Dvorců stávala roku 1853 synagoga a dvanáct židovských domů, mezi nimiž byla také škola čp. 64 a rabinát čp. 65. V jižním bloku židovských domů (v ulici zvané Na Nouzi) bylo roku 1830 patnáct židovských domů (mezi nimi býval špitál čp. 83 a vinopalna). Po polovině 19. století stálo dalších osm židovských domů v ulici vedoucí z centra vsi k mostu. Tato ulice spojovala oba starší sídelní okrsky. Domy, většinou přízemní, jsou v obou částech židovské čtvrti v přestavbách dochovány.

Synagoga byla postavena roku 1779 v severní židovské čtvrti, po požáru roku 1867 byla přestavěna. Bohoslužby se v ní konaly do první světové války. Roku 1934 byla synagoga prodána a následně adaptována na sokolovnu a po roce 1950 přestavěna na moderní tělocvičnu. Dochovalo se severozápadní průčelí se vstupním portálem, který je dnes zazděný.

Židovský hřbitov na západním konci jižní židovské čtvrti na jižním břehu Černovického potoka byl založen zřejmě roku 1713. Na hřbitově o rozloze 2 356 m2 se dodnes dochovalo kolem 360 náhrobků od roku 1737 do druhé světové války. K nejzajímavějším patří náhrobek Sali, ženy Avigdora Aliny, z roku 1859, zdobený rytou architekturou, která má připomínat svatostánek na svitky Tóry v synagoze, a po stranách je doplněn rytými pilastry symbolizujícími dva sloupy, jež stály při vstupu do Šalamounova chrámu v Jeruzalémě.

Zajímavost: V Tučapech se narodil kapelník Osvobozeného divadla a později dirigent České filharmonie Karel Ančerl (1908–1973 Toronto, Kanada); jeho památku připomíná pamětní deska na budově obecního úřad.

Příloha

Zpět