Klasztor milevski

Klasztor milevski

Miasto z tysiącletnią tradycją sakralną i wyjątkową atmosferą.

To najstarszy i zajmujący największą powierzchnię klasztor z jedyną romańska bazyliką w Czechach Południowych, który należy do najcenniejszych romańskich budowli w Republice Czeskiej. Badania archeologiczne odkryły tutaj średniowieczną fabrykę budowlaną, w której produkowano kafelki ze wzorami, z którymi w ówczesnej Europie nie miał kto konkurować.

Klasztor w Milevsku był założony przed ponad 800 latami w miejscu, które od dawna uznawano za święte. Szybko stał się duchowym, kulturowym i gospodarczym centrum regionu. Przeżył okres rozkwitu i dramatyczne upadki, przetrwał wojny husyckie, reformy józefińskie czy totalitarne próby likwidacji zakonu. Poza swoim powołaniem, czyli odbudową życia zakonnego i działalności duszpasterskiej w okolicznych parafiach, dzisiaj bracia premonstranci zajmują się organizowaniem kilku wydarzeń kulturalnych. Część terenu klasztor jest przez cały sezon turystyczny udostępniona do zwiedzania w ramach dwóch tras tematycznych.