Dom Štěpánka Netolickiego

Dom Štěpánka Netolickiego

Centrum Třeboňskiego Dziedzictwa Hodowli Ryb znajduje się w domu Štěpánka Netolickiego.

Dom Štěpánka Netolickiego, nazwany tak od sławnego właściciela stawów rybnych, należy do najcenniejszych architektonicznie obiektów w centrum Třebonia. Ma tu swoja siedzibę Centrum Třeboňskiego Dziedzictwa Hodowli Ryb z wystawami dotyczącymi hodowli ryb w wyjątkowym krajobrazie Třeboňska. Znaleźć tu można stałą interaktywną wystawę poświęconą hodowli ryb i przede wszystkim Štěpánkowi Netolickiemu. Dowiedzieć się można, jak powstawały třeboňskie stawy rybne, można zobaczyć krótki film czy spróbować pracy z przyrządami do pomiarów, które były kiedyś wykorzystywane przy budowie stawów. Na dziedzińcu można na chwilę zamienić się w inżyniera wodnego i przy pomocy małych śluz doprowadzać wodę do poszczególnych stawów rybnych.

Dom oferuje także wyjątkowe przestrzenie galerii, gdzie odbywają się wykłady, workshopy i różne imprezy kulturalne.