Písek

Písek

Odwiedź miasto Písek, klejnot na rzece Otavie.

Głównym impulsem do założenia Písku były naturalne zasoby złotonośnego piasku. Najpewniej już od końca XII w. na prawym brzegu Otavy znajdowała się wioska płukaczy złota, później osada zmieniła się na wieść targową z kościołem św. Wacława. Wydobycie złota w Písku skończyło się w XVI w.

Miasto założono nie tylko ze względu na pozyskiwanie złota. Miało jednocześnie chronić Złoty Szlak, który w tych miejscach przecinał Otavę, było też centrum władzy królewskiej w okolicy. Wszystkie główne budynki (zamek miejski, kamienny most, kościół parafialny, klasztor dominikański) wyrosły wraz z fortyfikacjami w przeciągu zaledwie dwóch dekad, w czasie których co roku przebywał tu król Przemysł Ottokar II (1258–1265.) Był to okres rozkwitu Písku, który należał wtedy do przodujących miast królestwa.

Dzisiaj historyczne centrum miasta jest miejską strefą zabytków, a Písek jest, ze względu na swoją malowniczość, spokój i położenie, nazywany miastem w morzu lasów, miastem studentów, ale też miastem emerytów. To nowoczesne i ciągle rozwijające się miasto z dobrą infrastrukturą i szeroką ofertą usług dla mieszkańców i turystów.