Centrum dla Zwiedzających Kvilda – wybieg dla jeleni i rysia

Centrum dla Zwiedzających Kvilda – wybieg dla jeleni i rysia

Dzika przyroda dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Centrum dla Zwiedzających Kvilda zaprasza turystów na ścieżkę edukacyjną poświęconą mieszkańcom Szumawy z rodziny jeleniowatych. Przez wybieg dla jeleni o powierzchni ok. 9 ha prowadzi ścieżka edukacyjna z podwyższonymi wiatami do obserwowania zwierząt. Dalej, już poza wybieg, wyznaczono ścieżkę, która zapoznaje ze śladami jeleniowatych, dzika euroazjatyckiego i niektórymi drzewami i roślinami. Od jesieni 2016 r. znaleźć tu można wybieg z ocalonym rysiem Davidem.

Cała trasa jest dostępna w całości także dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Punkt wyjściowy to płatny parking o współrzędnych 49.0301050N, 13.5784636E.