Dodać do programu

Muzeum Prácheňskie w Písku

Muzeum mieści się w byłym zamku, założonym w XIII w. przez króla Przemysła Ottokara II. Na dziedziniec wejść można z Velkiego náměstí przez budynek píseckiego ratusza.

W muzeum znajdują się wystawy takie jak: Początki zamku i miasta Písek, Historia regionu, Tradycje Písecka, Bogactwo mineralne, Tereny chronione, Złoto w Pootaví, Ryby i rybołówstwo, Prehistoria i okres słowiański, Písecka wieś w XIX oraz Galeria obrazów czeskich władców.

Muzeum oferuje odwiedzającym cykl wystaw i wykładów, do dyspozycji są bogate zbiory biblioteki muzealnej oraz sklep muzealny. Unikatowa jest wystawa żywych ryb.

Wróć