Dodać do programu

Synagoga w Čkyni

Synagoga w Čkyni pochodzi z 1828 r. i jest jedną z najstarszych zachowanych świątyń żydowskich w Kraju południowoczeskim. W domu modlitwy klasycystycznej synagogi umieszczono unikatową zabytkową torę, która schowana w pudełku przeżyła długie lata wojen światowych. Restauratorzy w domu modlitwy odkryli także pozostałości fresków, tzw. iluzyjnego ołtarza.

Od lat dziewięćdziesiątych XX w. niszczejącą synagogą zaczęło interesować się Towarzystwo Odnowy Synagogi w Čkyni, dzięki czemu udało się przeprowadzić rewitalizację obiektu. W chwili obecnej synagoga, poza działającą bożnicą, oferuje stałą wystawę poświęconą nieistniejącym południowoczeskim synagogom. Jest tu też sala do organizowania koncertów, sala wystawowa, biblioteka z czytelnią, sala kinowa i centrum informacji.

Wróć