Ścieżka edukacyjna Rožmberk

Łatwa trasa rowerowa o długości 22 km z 9 panelami informacyjnymi prowadzi przez krainę stawów rybnych.

Ścieżka edukacyjna wokół sławnego stawu Rožmberk, największego stawu rybnego w Europie Środkowej, zapoznaje przyjezdnych z historią powstania zespołów stawów rybnych na Třeboňsku. Ścieżka prowadzi przez groble ze stuletnimi dębami, gdzie mieszkają ptaki i cenne gatunki owadów, zobaczysz też rów melioracyjny Adolfka, który jest unikatowym zabytkiem techniki. W czasie jesiennego wyławiania można na Rožmberku obserwować stada mew, kaczek, gęsi, czapli i ptaków brodzących.

Trasa zaczyna się na grobli stawu rybnego Svět w Třeboniu i kończy w Starej Hlínie. Tutaj można wejść na trasę ścieżki edukacyjnej Wokół Třebonia, która prowadzi na parking przy Hradeckiej Bránie w Třeboniu. Trasa wytyczona jest po drogach lokalnych, drogach polnych oraz po groblach.