Droga Bolesnych Kamieni

Nowoczesna droga krzyżowa w lasach nad Pískem zwraca uwagę na problemy współczesnego świata.

Nietypowy pomysł zbudowania tzw. drogi krzyżowej współczesnego człowieka został zrealizowany wśród Gór Píseckich. Wykorzystuje symbolikę chrześcijańskiej drogi krzyżowej i jej posłania: czternaście mąk – czternaście stacji w kierunku szczytu – stacja Nadzieja. Trasa ma 1,5 km i prowadzi pod górę przez malowniczy teren parku krajobrazowego aż do punktu widokowego píseckich leśników pod szczytem Jarník (609 m n.p. m.).

Projektem architektonicznym Drogi Bolesnych Kamieni (Cesta bolestných kamenů) zajęła się architektka Laura Jablonská. Projekt od początku tematycznie pracował z kamieniem jako symbolem brzemienia i ciężaru. We współpracy ze studentami w píseckim kamieniołomie wybrano kamienie o wadze 5-7 ton, które wyróżniały się kształtem czy kolorem. Następnie z trudem umieszczono je w terenie. Motywem ujednolicającym całą drogę krzyżową stał się okrąg – symbol jedności, absolutu, nieskończoności i wieczności. Element ten jest obecny na każdej stacji, a kulminacją całej podróży jest stacja Nadzieja. Na każdym kamieniu zamontowano żelazną obręcz z nazwą męki i soczewką z rubinowego szkła, symbolizującą kroplę krwi. Po czternastej stacji droga ostro pnie się w górę aż na szczyt – do punktu widokowego píseckich leśników. Trasa może być także metaforą trudnej podróży w kierunku nadziei, w czasie której trzeba pracować nad silną wolą, a czasem dostać się tam ostatkiem sił.