Dodać do programu

Miejsce pamięci Lety

  • Krajoznawcza Krajoznawcza
  • Wycieczki szkolne Wycieczki szkolne
  • Rodzinne Rodzinne

Obóz Lety był pierwszym karnym obozem pracy, później także obozem przejściowym i tzw. cygańskim obozem w czasie II wojny światowej. Powstał na skraju wsi Lety, w dzisiejszej gminie Písek. Oficjalny status obozu zmieniał się w przeciągu lat, obóz koncentracyjny powstał tu 8 sierpnia 1940 r.

W latach 70. XX w jego miejscu powstało przedsiębiorstwo rolnicze – chlewnia przemysłowa. W latach 90. XX niedaleko chlewni postawiono pomnik, w sierpniu 2017 r. rząd zdecydował o odkupienia chlewni od właściciela, zburzeniu jej i postawieniu miejsca pamięci.

Wróć