06. Revír Černiš

Tradice, vlastní odchov a mimořádně krásné lokality spolu s perfektní prací personálu jsou ve společném lovu na kachny divoké největší devizou střediska myslivosti společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. Na 700 ha vodní plochy je odchováno každým rokem více než patnáct tisíc kusů kachny divoké. Celodenní lovy jsou ideální pro skupiny čítající deset a více střelců. Tento revír má celkovou výměru okolo 1400 ha a společné lovy začínají od 1. září. Výhodou je minutová dojezdová vzdálenost od centra Českých Budějovic, výborná slovitelnost a přehledný terén vhodný i pro průměrné střelce. Možnost společného lovu na tahu s vlastním psem.
Poloha: Branišov, cca 6 km západně od Českých Budějovic
Charakteristika honitby: Honitba se nachází v rovinaté krajině Českobudějovické pánve a je tvořena smíšeným porostem, četnými vodními plochami a dobrou přehledností terénu.
Výměra: 1400 ha
Chovaná zvěř: kachna divoká, srnec obecný, daněk skvrnitý
Charakteristika lovu: individuální a skupinové poplatkové lovy

Zpět