15. Zámek Český Rudolec

Zámek Český Rudolec, nazývaný těž Malá Hluboká, nelze přehlédnout, jelikož jeho čtyřboká novogotická věž je vidět už zdaleka. V sezóně je zde otevřeno vždy od středy do neděle a za víkend sem zavítá leckdy i 200 návštěvníků.

Ve 14. století zde býval strážní hrad a posléze vodní tvrz na cestě mezi Prahou a Vídní. Renesanční podobu získal zámek v 16. století. V roce 1860 celý vyhořel a následně byl přestavěn v novogotickém tudorovském stylu po vzoru italského zámku Mira Mare nedaleko Terstu. Posledním vlastníkem zámku byl rod Reinhardt-Picchioni. Curt Reinhardt, průmyslník z lužického Bautzenu, který se do rodiny Picchionů přiženil, zemřel v roce 1932.

Povalečný vývoj byl zpočátku stejně smutný jako jinde: zámek stál nevyužitý a nezabezpečený a majetek Reinhardtů byl zkonfiskován ve prospěch státu. V lese nedaleko za obcí byl navíc zřízen zajatecký tábor pro téměř sto tisíc válečných zajatců. Krátce po vypuknutí epidemií byl ze zámku vytvořen infekční pavilon. V roce 1948 byla většina budov přidělena k užívání místnímu ředitelství Státních statků a zámek sloužil jako ubytovací zařízení pro zaměstnance a brigádníky statku.

V roce 1989 byl Okresním národním výborem v Jindřichově Hradci zámek převeden bezúplatně JZD Chýně, které zde začalo s opravami. Finanční prostředky však byly brzo vyčerpány, a tak zůstal zámek znovu opuštěný. Následoval dlouholetý soudní spor státu s JZD Chýně o vlastnictví objektu, který skončil až v roce 1998, kdy rudolecký zámek připadl státu. V průběhu těchto let se o osud zámku zajímal bývalý poslanec Parlamentu ČR Michal Prokop a údajně i Karel Gott či Jaromír Jágr, ale teprve v roce 2001 se převedením do správy obce zajistilo, že už další destrukce na budově neproběhnou. V roce 2009 koupila těžce zkoušený zámek brněnská společnost PENA plus a. s. s prioritním cílem: zachránit unikátní zámecký areál a zámek Český Rudolec. Společně s občanským sdružením Paměť Rudolecka se zdařilo několik brigád, došlo k „vyčištění" budov i zámeckých parků a k provizornímu zpřístupnění zámku pro veřejnost.
Roky 2010 a 2011 znamenaly pro zámek i celý zámecký areál konečné probuzení po dlouhém spánku, opravilo se nebezpečně padající cimbuří, připravilo se odvodnění objektu a začala rekonstrukce třicetimetrové věže. Za přispění Ministerstva kultury a díky spolupráci pracovníků Národního památkového ústavu pokračovaly další rekonstrukční práce na střeše objektu.

Společnost PENA PLUS a. s., která se přejmenovala na Malá Hluboká a. s., má ve svém vlastnictví zámek, hostinec, infocentrum v historické budově správce zámku, přilehlé budovy a park naproti zámku. Po 118 letech se v místním hostinci obnovila tradice vaření piva v Českém Rudolci a turisté si tak odvážejí domů soudky i lahve s místním pivem Grasel. Houževnatost a snaha společnosti Malá Hluboká a. s. dávají v posledních letech naději na obnovu zašlé slávy zámku. A to přesto, že z prázdného okenního rámu zámku ve druhém patře hrozí smrtka, místními pojmenovaná Magda, a shlíží krkavec Evžen.

www.zamek-ceskyrudolec.cz

Tip v okolí: Graselova stezka pojmenovaná podle známého lupiče Grasela (jehož jméno zobecnělo do současného hanlivého pojmenování „grázl“), vychází z Českého Rudolce a vede po okolí 9 km dlouhou dobře značenou cestou.

Příloha

Zpět