Krajem Mistra Jana Husa

Poznejte domovinu Mistra Jana Husa.

Automobilovou výpravu začneme v Husinci. Projíždíme osadou Horouty, kde je dochována jedna z nejstarších usedlostí z okolí, Alšův statek, odkud pocházela jedna větev rodu malíře Mikoláše Alše.

Ve vesničce Dvory nás zaujme stavení č.p. 11 vystavěné Jakubem Bursou v r. 1855. Nade Dvory mineme vpravo kapličku, odkud býval krásný výhled na Lažiště s Boubínem a Bobíkem v pozadí. Bylo to oblíbené místo malíře Cyrila Chramosty, který zde namaloval několik svých obrazů. Přejedeme Němčský  potok a vystoupáme do Lažiště. První zmínka o vsi je až z 13. stol. Původní kostel byl románský, později byl přestaven v gotickém slohu. Dodnes jsou v kostele sv. Mikuláše zachovány staré fresky se znaky Rožmberků. Zajímavostí je, že zde jako farář působil kardinál Miloslav Vlk. Jedna z pověstí nám říká, že na místním hřbitově odpočívají rodiče Jana Husa. Osada je vesnickou památkovou zónou a to z důvodu zachovaných roubených špýcharových domů slovanského rázu, ovšem ovlivněného alpskou architekturou-zdobením čelních štítů či zabudovanými pavláčkami. Památná jsou zejména stavení č.p. 15, 16, 20, 22, 6 a 9. Domů se mohlo zachovat více, nebýt neopatrnosti sedláka Vondry, který zde v r. 1553 způsobil požár, při kterém vyhořelo 8 domů na horní straně návsi.

Z Lažiště pojedeme úzkou silničkou okolo starých lip ve Švihově do Drslavic. Zde se nachází gotická tvrz z pol. 14. stol., přestavěná v r. 1771 na sýpku. Současní majitelé, rodina Švejdů, ji upravuje do podoby před touto přestavbou. V budoucnu by zde mělo být stylové pohostinství a ubytování. Z Drslavic se vypravíme do Kratušína, kde se podle jedné legendy měl narodit Jan Hus: u kapličky na rozcestí pěti cest přišly na Husovu matku náhle porodní bolesti, když spěchala za matkou do Dobišova mlýna. Dnes zde můžeme spatřit krásnou barokní kapličku s širokou bání a navštívit místní hospodu. Cestou do Chlístova je pěkný výhled do údolí, kterým protéká Blanice v pozadí s vrchem Bobík. V Chlístově stojí památná lípa, stará snad 680 let. Podle pověsti zde kázával Jan Hus. Lípu před poražením zachránil místní sedlák Fidler, když ji i s pozemkem koupil a umístil na ni pamětní tabulku. Z Chlístova se vrátíme zpět do Kratušína a jedeme rovně do Zábrdí. Před vesničkou je malá jeskyně s horolezeckou stěnou a v samotné vsi nás zaujme výstava Betlémů. Je jich zde vystaveno přes 500, jak českých, tak zahraničních. Otevřeno je celý den a vstup volný. Opět se vrátíme do Kratušína, kde odbočíme vlevo a údolím Blanice s četnými sejpy (haldy hlušiny po rýžování zlata) podél toku se dostaneme do Záblatí. Ve 14. stol. přináleží Záblatí k panství hradu Hus. Už v r. 1400 dostává osada od krále Václava IV. městské právo, možnost užívání obchodní stezky do Pasova či právo týdenního trhu. Záblatí leželo na hranici českého a německého osídlení a v různých stoletích byla převaha v zastoupení obou stran v různých poměrech. V okolí městečka se do r. 1820 dolovalo jak zlato, tak stříbro. Nejvýznamnější památkou obce je gotický kostel sv. Jana Křtitele z pol. 14. stol., přestavěný v 16. stol., doplněný kaplí sv. Jana Nepomuckého v r. 1733 a opravený po požáru v r. 1874. V kostele jsou dochovány pozdně gotické malby či oltář ze 17. stol. Na náměstí nás zaujme památná kašna či stará boží muka při cestě na Dobrou Vodu.

Za Záblatím, ve směru na Řepešín, byla vybudována 3,4 km dlouhá naučná stezka Na soutoku. Stezka vede kaňonovitým údolím Blanice a prochází stejnojmennou přírodní rezervací. Stezka je vybavena informačními panely s výklady o přírodních procesech zde probíhajících.

Základní údaje:

  • Výchozí bod: Husinec
  • Trasa: Husinec-Horouty-Dvory- Lažiště- Švihov-Drslavice-Kratušín-Chlístov-Kratušín- Zábrdí- Kratušín- Záblatí
  • Délka: cca 17 km
  • Náročnost trasy: střední
  • Přístup: automobil 
  • Občerstvení: Husinec, Kratušín, Záblatí

Autor textu: Ing. Josef Pecka