Vycházkový okruh Husincem

Projděte se Husincem, kde se narodil Mistr Jan Hus.

Husinec je městečko položené v údolí Blanice. Osídlení této krajiny je spjato s rýžováním zlata a s pozůstatky této činnosti, haldami hlušiny zvaných „sejpy“, se setkáváme dodnes podél celé Blanice. První písemnou zmínkou o Husinci je významná událost, a to jeho povýšení na město v r. 1359. Roku 1455 patří Husinec Rožmberkům, později Kolovratům a Eggenberkům a od r. 1848 je Husinec samostatným městysem. Nejznámějším rodákem je samozřejmě Mistr Jan Hus. V současnosti můžeme navštívit jeho rodný domek v č. p. 36, je přístupný veřejnosti již od r. 1873. Nad vchodem do domku je medailon od Bohuslava Schnircha. V domě je též umístěna pamětní síň významného rodáka, malíře Josefa Krejsy (1896-1941). S jeho prací se seznámíme, když z Husova domku sejdeme dolů Prokopovým náměstím. Po levé straně nás zaujme sgrafitová výzdoba tzv. Fidlerova domu, č. p. 42. Krejsa zde vytvořil v letech 1937-38 historické postavy našeho národa, znaky jihočeských panských rodů, které umístil do dekorativních výplní. Na domě své ženy pak vytvořil postavy sv. Václava, Jiřího a Martina. Procházíme-li dále podlouhlým náměstíčkem, zaujme nás socha Jana Husa z roku 1958 od Karla Lidického.

O několik desítek metrů dál se nachází kostel Povýšení sv. Kříže, který má sice gotické základy, ale jeho dnešní podoba je z období po požáru v roce 1802. Husinec má také kostel hřbitovní, zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději. I zde najdeme fresky Josefa Krejsy. Na hřbitově nás zaujme náhrobek dalších slavných rodáků, bratří Rysů, letců, kteří tragicky zahynuli v předvečer druhé světové války. Na jejich náhrobku je umístěna dřevěná vrtule letadla. Odpočívá zde i malíř Cyril Chramosta. Od hřbitova sejdeme zpět ke kostelu a dál k Blanici. U mostu, vybudovaného v r. 2002, stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. Za mostem půjdeme vpravo, parkem podél Blanice, přes nový můstek okolo ostrohu, na kterém stával malý hrádek. Vedly odtud chodby až k prvním stavením ve městě. My tudy jdeme ve dne, a tak se nemusíme obávat bílé paní, která tu v noci čeká, až ji někdo vysvobodí, ale my víme, že se jen tak nedočká, neb zakletí má trvat až do devátého kolena. Vyjdeme na hlavní silnici, kde se dáme doprava a dokončíme okruh tím, že se vrátíme zpět na Prokopovo náměstí.

Na kole k Husinecké přehradě

Z města vyjedeme směrem na Vimperk, na konci Husince odbočíme doleva. Zhruba po 3 km přijedeme k Husinecké přehradě (1934 až 1938). Řeka Blanice často způsobovala povodně. O přehradě se začalo uvažovat již v r. 1910, měla stát nad Záblatím. Vše ale zhatila 1. světová válka. Stavba se dále odkládala, rozhodlo se o ní až po velké povodni v r. 1932. Stavět se začalo v r. 1934. Přehrada byla dokončena v r. 1938. Hráz je vysoká 31 metrů, délka v koruně je 215 metrů. Zatopená plocha je asi 760 tis. m2 a nádrž zatopila mj. i bývalou střelnici a ukončila každoroční plavení polenového dříví ze šumavských lesů až do Vodňan.

Po žluté turistické stezce vyrazíme podél Blanice až k Husově skalce, kde měl podle pověsti odpočívávat Mistr Jan Hus. Skalka má prý i jeho profil. Pod skalkou býval jez, kde se školáci často koupali. Projedeme parkem a jsme opět v Husinci.

Základní údaje:

  • Výchozí bod: Husinec
  • Trasa: Okruh Husincem
  • Délka: 3 km /resp. 5 km
  • Náročnost trasy: střední
  • Přístup: pěšky, cyklo 
  • Občerstvení: Husinec  

Autor textu: Ing. Josef Pecka