Přidat do programu

Za sluncem, senem a jahodami do Hoštic

  • Poznávací Poznávací
  • Filmové Filmové

Z Volyně se vydáme severním směrem a za vlakovým nádražím se první odbočkou dáme vpravo, mírným stoupáním, pořád severním směrem, přijdeme ke kapli sv. Anny z roku 1836, která již patří do obce, prvně zmiňované v roce 1400, Přechovice. Při kapli stojí lípa stará 400 let. Pokračujeme dále do vsi, ve které nás zaujmou zejména vesnická stavení postavená ve stylu lidového baroka, dům č. p. 9 se sýpkou a bránou či č. p. 13 z roku 1824. Z Přechovic vyrazíme do vesničky, která se stala nesmrtelnou díky filmové trilogii režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno a …

Máme dvě možnosti. Buď po frekventované hlavní silnici a po pár set metrech odbočit vpravo přes železniční přejezd u zastávky, kde filmový vlak nestavěl, neboť měl zpoždění, nebo můžeme jít polní cestou přímo z Přechovic. V obou případech dorazíme do malé jihočeské vesničky, kde na každém rohu jsou nám připomínány zmiňované filmy. Ulice nesou označení Keliška, Schutterstein Strasse, Svaté Cecilie, Troškův sad, Pod Hurvínkem apod. Tak „Trošku“ nám to bude připomínat americký Disneyland. Náves nese označení po další osobnosti, která proslavila Hoštice. Zpěváka Michala Tučného milují v Hošticích dodnes. Má zde na svém hrobě veliký kamenný klobouk, vytvořený Michalem Gabrielem, obsypaný oblázky s neustále zapálenými svícemi. Ve vsi najdeme i hasičské muzeum a posilnit před další cestou se můžeme v několika restauracích či penzionech.

Ves je prvně zmiňovaná v roce 1274, kdy byl jejím majitelem Držislav z Hoštic. Jednopatrový zámek s raně barokním portálem byl postaven v 17. století na místě původní tvrze. Dnešní podoba zámku pochází z dob zdejšího působení Chlumčanských z Přestavlk, z nichž nejznámější byl Václav Leopold, pražský arcibiskup. Posledními majiteli pak byli Schubertové ze Schuttersteinu. Původní kostel Panny Marie byl postaven v roce 1593 v nezvyklé orientaci sever jih. V polovině 18. století byl přestavěn a zařízen v barokním a pseudorenesančním stylu.

Zbytky synagogy ve vsi nám připomenou i zdejší židovské osídlení. Židovský hřbitov pak nalezneme asi 1 kilometr severozápadně od vsi. Dochovalo se zde asi 50 náhrobků, z nichž nejstarší má dataci z roku 1735.

Z Hoštic se vypravíme východním směrem okolo bývalého JZD, dnes Ranče Šimona Pláničky, pojmenovaného podle hlavní filmové postavy zmiňovaných filmů. Další vsí, kterou procházíme, jsou Milejovice, dříve zvané Milovice. I zde stával zemanský dvůr či tvrz, a to až do roku 1911, kdy byla rozparcelována. Za vsí stojí památný dvojramenný kříž, který je památkou na zde padlé vojáky v napoleonských válkách. Bylo zde nalezeno několik lidských kostí či vojenské bodáky a knoflíky.

My ale půjdeme opačným směrem kolem kapličky sv. Vojtěcha a za vsí se dáme doprava po žlutém turistickém značení k poutnímu místu Dobrá Voda. Zde, pod vrcholem kopce Stráž,   byl v letech 1889 až 1891 vystavěn kostel  Panny Marie nad studánkou s, jak jinak než, léčivou a zázračnou vodou. Voda má vyšší obsah radonu a má tudíž opravdu léčivé účinky. U   kostela byla vystavěna křížová cesta se čtrnácti kapličkami. Pouť se zde koná vždy jedenáctou neděli po Velikonocích.

Po žluté turistické trase pokračujeme do Stříteže. Ves leží na druhé straně kopce Stráž. I zde stojí kaple a to z roku 1885. Dnes je Střítež známa především velkým zahradnictvím a terapeutickou komunitou. V roce 1879 se zde narodil významný český projektant František Valchář. Dále se po modrém turistickém značení vrátíme pře Neuslužice zpět do Volyně.

Základní údaje:

  • Výchozí bod: Volyně
  • Trasa: Volyně-Přechovice-Hoštice-Milejovice-Dobrá Voda-Střítež-Neuslužice-Volyně
  • Délka: 16 km
  • Náročnost trasy: střední
  • Přístup: pěší, cyklo 
  • Občerstvení: Volyně, Hoštice

Autor textu: Ing. Josef Pecka 

Zpět