Po stopách Jakuba Bursy

Poznejte selské baroko tradičního umělce.

Málokde u nás najdeme takového lidového stavitele či spíše zedníka-umělce jako byl Jakub Bursa. Ač svá díla zhotovil někdy v polovině 19. stol., okouzlují nás jeho stavby doposud. Jakub se narodil 21. 7. 1813 v Dolních Nakvasovicích. Ve vlachovobřezské škole nepatřil k nejpilnějším žákům, neboť jako většina jeho vrstevníků musel doma pomáhat s hospodářstvím. Vyučil se u svého otce zedníkem, v r. 1831 byl přijat do cechu vlachovobřezských zedníků a začal pracovat jako mistr. Pracovní zkušenosti sbíral i v Německu. Jeho osobní život nebyl dvakrát radostný, neboť mu předčasně zemřely první dvě manželky a na výchovu svých dítek byl někdy i sám. Až po delším čase se oženil potřetí. Malý domek mu vyhořel, a když si postavil ve Vlachově Březí nový, přišel o něj opět.

Chalupy Jakuba Bursy se vyznačují svérázným rukopisem. Mezi znaky tohoto rukopisu patřilo zejména boží oko, orámované trojúhelníkem či půlkruhem. Štíty mají bohatou reliéfní výzdobu s četnými nápisy. Výzdoba se lišila podle charakteru stavby. Na kovárnách bylo např. znázorněno kovářské náčiní, na hospodách pak stůl s pivem, kořalkou či pečivem. To můžeme vidět na bývalých hospodách v již dříve zmíněných vsích Radhosticích č. p. 23 nebo  Kovaníně č. p. 15.

Bursa vše zhotovoval bez plánů, a jelikož škol moc neužil, můžeme v textech najít spoustu chyb. Na stavbách si moc peněz nevydělal a za jeho života nebyl nikdy oceněn. Přesto stále trval na svých náročných reliéfních výzdobách. Ve svých nejlepších letech zaměstnával až 40 zedníků. Zemřel zcela v ústraní, v obecním chudobinci ve Vlachově Březí 19. 8. 1884. Za stavbami Jakuba Bursy vyjedeme z Vlachova Březí, a to rovnou do jeho rodiště, do Dolních Nakvasovic. Zde přestavěl v r. 1847 statek č. p. 9.  Štít je jednoduše zdoben, uprostřed je kříž s mučicími nástroji a na branou oddělené sýpce si můžeme přečíst, že STALO SE NOWE WISTAWENI ZA WRANCE TWRZICKIHO ROKU 1847.

Další zastávkou jsou Bušanovice, kde se dochovaly štíty domů č. 27 z r. 1847 (stejný jako na hospodě v Miloňovicích) a č. p. 13 z r. 1860. V Tvrzicích jsou dochovány stavby z pozdějšího Bursova období č. p. 7 z r. 1860, bývalý hostinec č. p. 9 z r. 1862 a č. p. 11 z r. 1862. Dalším naším cílem jsou Předslavice, kde na návsi najdeme asi nejlepší Bursovy práce a to vjezd do domu č. p. 18 a č. p. 4. Nad vraty jsou nástavce se sloupky, plastické reliéfy, obrázky a nápisy. Na statku u Malinů č. p. 4, který zde hospodařil od r. 1655, je pod římsou nápis POZEHNANI TOMU DOMU WISTAWEL SEM NEWIM KOMU GEDINE SAMEMU PANU BOHU LP 1848. Zde vidíme, že není G jako G, neboť toto G je vlastně obrácené písmeno J. Přes Marčovice dojedeme do Litochovic, kde obdivujeme usedlost č. p. 2 se štítem selského baroka. V Čepřovicích je nejspíše dílem Jakuba Bursy č. p. 17: uzavřená usedlost s obloukovým vjezdem s nástavcem. Štít je zdoben reliéfy sloupků, volutami a samozřejmě božím okem. V Jiřeticích nás okouzlí opravený, modře laděný statek č. p. 4 z r. 1843. Zde o autorství není pochyb, Bursa se zde podepsal. Jedná se o uzavřenou usedlost se štítem nad vjezdem, obytným stavením i sýpkou. Usedlost je zdobena i figurální výzdobou a nápisy: RENOWACI × STALO × SE × WISTAVENI × ROKU × LETA × PANE × 1843 MENO × WISTAWITEL × GE × TOMAQ × BOQKA × ZEHO × MAZELKO × STALOSE PODPISOWATEL × MENA GEGAKUB × BURSA.  Nad vjezdem je malba sv. Václava.

Další Bursovou usedlostí je č. p. 12 z r. 1852 s baňatými sloupky ve štítu sýpky. Přes Bohunice a Tvrzice se vrátíme do Vlachova Březí. Vlachovobřezským to přece jen nedalo a r. 1984, při stém výročí jeho úmrtí, osadili pamětní desku na budovu tehdejšího MNV s dedikací: „Na paměť Jakuba Bursy, zednického mistra, tvůrce JIHOČESKÉHO LIDOVÉHO BAROKA, který žil a zemřel 19. 8. 1884 ve VLACHOVĚ BŘEZÍ. Z života radovat se uměl, práci nade vše ctil. Chudý na svět přišel, chudý ho opustil“.

Základní údaje:

  • Výchozí bod: Vlachovo Březí
  • Trasa: Vlachovo Březí - Dolní Nakvasovice – Bušanovice – Předslavice - Marčovice – Litochovice – Čepřovice – Jiřetice – Vlachovo Březí
  • Délka: 27 km
  • Náročnost trasy: střední
  • Přístup: automobil, cyklo
  • Občerstvení: Vlachovo Březí    

Autor textu: Ing. Josef Pecka