Do kraje výhledů - Vyhlídková trasa Střezimíř

Chcete vyrazit na pěší výlet a hledíte rádi do dalekých krajin? Potom se vydejte do Střezimíře!

Malebná obec Střezimíř, která leží v turistické oblasti Toulava na nejjižnějším cípu středních Čech, dostala své jméno podle svého zakladatele Střezimíra. A její název také naznačuje, proč byla založena – střežiti mír. K tomu si zakladatel zvolil velmi příhodné místo. Z návrší, kde je kaplička svatého Vojtěcha, rozevírá se na všechny strany, zvláště pak k jihu, nádherný a daleký rozhled. Proto se také Střezimíř výborně hodila ke střežení starých žup. Odtud dávali stráže znamení ohněm.

Kudy se toulat

- Cestu začneme na nádraží ve Střezimíři. Jezdí sem pravidelné vlaky z Tábora.

- Nezabloudíte - celá stezka je dobře značená modrým psaníčkem, které vás provede na všech 7 vyhlídkových míst.

Co vidět a zažít

Z vyhlídky Lipka se vám naskytnou pohledy přes historický Tábor až k rakouským hranicím. Ukáže se vám Kleť, Písecké hory i Šumava a, když budete mít štěstí, vykouknou za jejími vrcholky i hřebeny Alp. Od altánu zase dohlédnete přes celou sedleckou kotlinu až k pásu Brd. A pokud k očím přiložíte dalekohled, přenesete se do historie. Najdete bájný Blaník, hrady ŠelmberkBorotínChoustník i Vysoký Chlumec. Přehlédnete také rožmberské Třeboňsko a do údolí Českého Meránu zasazenou Prčici, kde má slavný rod své kořeny.

Během celého výletu vás budou provázet drobné sakrální stavby, od té největší z nich – kaple sv. Vojtěcha ve Střezimíři – přes výklenkové kapličky až po kamenné a litinové kříže. V Dolním Dobřejově si pak budete moci prohlédnout koně Převalského a u vyhlídky Lipka zkusit najít ukrytou keš.